Osnovna analiza urina in krvi

Tumorski kazatelji

Hormonska analiza

Nosečnostni hormon

Obvezne laboratorijske preiskave v nosečnosti

Mikrobiološke preiskave

Histološke in citološke preiskave

neoBona Neinvaziven predrojstveni test:

Omogoča štiri različno obširne preiskave:

neoBona: trisomija 21,18,13 in spol ploda (po želji)

neoBona Advanced: trisomija 21, 18, 13, anevploidije spolnih kromosomov in spol ploda

neoBona razširjeni panel: trisomija 21, 18, 13, anevploidije spolnih kromosomov, spol ploda, mikrodelecije (DiGeorge, Prader-Willi/angelman, Wolf-Hirschhorn in Cri-du-Chat

neoBona razširjeni panel+: trisomija 21, 18, 13, anevploidije spolnih kromosomov, spol ploda, mikrodelecije (DiGeorge, Prader-Willi/angelman, Wolf-Hirschhorn in Cri-du-Chat ter trisomije vseh ostalih kromosomov


BRCA+16 BRCA1 in BRCA2 sodita v skupino genov, ki zavirajo rast tumorjev. V normalnih celicah sta vključena v popravljalne mehanizme genetskega materiala ter pomagata preprečevati nenadzorovano celično rast. Mutacije v teh genih so dokazano povezane z genetsko pogojenim rakom dojke, jajčnikov ter še nekaterih drugih rakov, saj postanejo proteinski produkti manj ali popolnoma nefunkcionalni.


Dodatne laboratorijske preiskave v okviru diagnostičenga procesa ali po dogovoru