Osnovna analiza urina in krvi

Tumorski kazatelji

Hormonska analiza

Nosečnostni hormon

Obvezne laboratorijske preiskave v nosečnosti

Mikrobiološke preiskave

Histološke in citološke preiskave

neoBona Neinvaziven predrojstveni test:

Omogoča dve različno obširni preiskavi.

neoBona: trisomija 21, 18, 13, spol ploda (po želji), anevploidije kromosoma X in Y + spol ploda (samo enoplodne nosečnosti).

neoBona-GenomeWide: trisomije 21, 18, 13, anevploidije kromosoma X in Y (samo enoplodne nosečnosti), spol ploda, anevploidije avtosomnih kromosomov, duplikacije/delecije večje ali enake kot 7Mb.BRCA+16 BRCA1 in BRCA2 sodita v skupino genov, ki zavirajo rast tumorjev. V normalnih celicah sta vključena v popravljalne mehanizme genetskega materiala ter pomagata preprečevati nenadzorovano celično rast. Mutacije v teh genih so dokazano povezane z genetsko pogojenim rakom dojke, jajčnikov ter še nekaterih drugih rakov, saj postanejo proteinski produkti manj ali popolnoma nefunkcionalni.


Dodatne laboratorijske preiskave v okviru diagnostičenga procesa ali po dogovoru